Privacy

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

AZ verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

U kunt ons anoniem bellen, mits onze voorlichter u meteen kan antwoorden. Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Dat is onze officiƫle taak. Deze verwerking is dus nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

AZ bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar. Deze termijn is in het kader van de Archiefwet vastgelegd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

AZ verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw vraag, met uw toestemming, doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Social Media

Voor onze dienstverlening via social media maken wij gebruik van externe platforms, zoals facebook. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen enkele invloed hebben en/of aanvaarden op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens te delen via deze platforms. Voor onze dienstverlening zijn deze gegevens ook niet noodzakelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AZ verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken slechts persoonsgegevens die nodig zijn om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Dat is onze officiƫle taak. Deze verwerking is dus nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

AZ bewaart uw persoonsgegevens 2 jaar. Deze termijn is in het kader van de Archiefwet vastgelegd.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

AZ verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij kunnen uw vraag doorsturen naar een ministerie voor beantwoording. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.